Pitná voda

04.02.2016 19:14
Instalace pitné vody je součástí plynulého zásobování obyvatelstva pitnouá vodou. Vodárenské podniky připraví dostatečné množství nezávadné pitné vody, instalační podniky provedou instalaci spotřebičů pitné vody a úkolem provozovatelů je řádný provoz zařízení pro rozvod pitné vody. Instalater pro plyn a vodu proto musí mít znalosti o pitné vodě, o zařízeních pro pitnou vodu, o úpravě pitné vody, o čerpadlech pro zásobování pitnou vodou a o zařízení na pitnou vodu obecně.
Zpět