Požadavky na pitnou vodu

04.02.2016 19:36

Voda smí být označena za pitnou pouze tehdy, jestliže odpovídá požadavkům hygienických předpisů. Kromě látek, které způsobují tvrdost vody, obsahuje pitná voda ještě další ionty, např. dusičnany, sírany a dusitany, které jsou zjištovány rozbory vody a vodárenské podniky jejich výsledky na vyžádání uvedou

Zpět